Sertifika Yenileme

Sertifikaların yenileme işlemleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın Kamu SM'ye onay vermesi ile yapılacaktır.
 
Sertifika yenilemesi yeni bir anahtar çifti kullanarak seri numarası farklı yeni bir sertifika üretilmesidir. Yenileme yapılabilmesi için aşağıdaki şartların sağlanıyor olması gerekir;
  1. Kamu SM'den alınmış geçerli sertifikanın bulunması,
  2. Sertifikanın kullanım süresinin dolmamış olması ve dolmasına en fazla 3 ay kalması,
  3. Sertifikanın içeriğindeki bilgilerde herhangi bir değişiklik olmaması, 
Kamu SM, kurumu tarafından onaylanan kişinin e-posta adresine "NES Başvuru Formu Erişim Parolası" gönderir. Kişi bu postaya istinaden doldurduğu başvuru formunu"Elektronik İmzalı Arayüzü" seçerek imzalanmalıdır. E-İmza işleminde sorun yaşanması durumunda "Islak İmzalı Arayüzü" seçerek açılacak pdf dosyasındaki başvuru formunu yazıcıdan kağıt ortama çıkardıktan sonra ıslak imza ile imzalayıp Kamu Sertifikasyon Merkezine kayıtlı posta veya kargo ile göndermelidir.E-İmza ile imzalanmayan veya ıslak imzalı bavuru formu Kamu SM'ye ulaşmayan sertifika yenileme başvuruları Kamu SM tarafından işleme alınmamaktadır.